Sara Suppan

XXVII

...

V

An Infinite Surplus

Oil on panel, 24x24"
2017